Ceny obědů

                    7 - 10 let         …… 26,00 Kč/oběd                                                      

                     11 - 14 let         …… 28,00 Kč/oběd

                     15 let a více       …… 29,00 Kč/oběd

                     plná cena oběda ..… 62,00 Kč/oběd    

                                  

                             Obědy se vydávají:

pro cizí strávníky   …………………   od 11.00 - 11.30   hodin      pro žáky a zaměstnance škol ……...   od 11.30 - 14.00   hodin

 

Jídelníček ŠJ – www.cesbrod.cz/zs  

                           www.jidelnacb.eu   /telefon: 321 622 602 /

 

                           jidelnacb@email.cz

                         č.účtu: 9295110207/0100

/nutno uvést variabilní symbol- evidenční číslo strávníka/

 

Platnost od 1.1. 2018