Ceny obědů

                     7 - 10 let .............. 26,00 Kč/oběd                                                      

                     11 - 14 let ............ 28,00 Kč/oběd

                     15 let a více ......... 29,00 Kč/oběd

                     plná cena oběda ... 62,00 Kč/oběd    

                                  

                             Obědy se vydávají:  

  pro žáky a zaměstnance škol ……...   od 11.20 - 14.00   hodin

 

Jídelníček ŠJ – www.cesbrod.cz/zs  

                           www.jidelnacb.eu   /telefon: 321 622 602 /

 

                           jidelnacb@email.cz

                         č.účtu: 9295110207/0100

/nutno uvést variabilní symbol- evidenční číslo strávníka/

 

Platnost od 3.8.2020